unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Výroba - meč ze Zukowic

V katalogu zbraní naleznete fotografie repliky Meč (134).

V Zukowicích v Polsku byl nalezen na germánském pohřebišti bohatý hrob obsahující kopí, štít, chirurgické náčiní a meč pravděpodobně ketlského původu se zajímavou rukojetí. Datování-stupeň A1 Przeworské kultury. In: Die Vandalen-katalog výstavy.

výbava hrobuvýbava hrobu
výbava hrobu
detail rukojetidetail rukojeti
detail rukojeti
TEMPL
repliky historických zbraní