unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Kovárna - Patrick Bárta a kontakt

Patrick Bárta

Patrick Bárta je profesí mečířem, který se specializuje na výrobu replik evropských zbraní v období od narození Krista po 9. století. Spolupracuje s mnoha muzei doma i v zahraničí, odbornými a akademickými pracovišti, příležitostně přednáší na univerzitě. Jeho hlavním krédem je nejvyšší kvalita výrobků při maximálním dodržení původních výrobních postupů.

Patrick Bárta se narodil v roce 1971, gymnázium ukončil v roce 1989. V roce 1992 se mečířství stalo jeho zdrojem obživy a přitom studoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně, kterou zakončil v roce 1995.

Původně začínal ve dvojici s Pavlem Řiháčkem, jejich cesty se ale v roce 1997 rozešly. Patrick zústal v rodné obci a specializoval se na evropské zbraně, Pavel se přestěhoval do mlýna na Želetavce poblíž Jemnice a věnoval se japonským zbraním. Později, v roce 2004, si Patrick postavil vlastní dílnu, pro kterou rekonstruoval staré stroje a vyrobil vlastní nářadí.

V roce 2009 začal studovat restaurování-konzervování na Ústavu chemie Masarykovy univerzity, které úspěšně zakončil v roce 2012 bakalářskou a v roce 2015 magisterskou zkouškou. Od roku 2018 pracuje také jako konzervátor-restaurátor kovů na Archeologickém ústavu AV ČR v Brně

Prosím, abyste vzali na vědomí, že tento katalog má ve zkratce postinout záběr dílny a obsahuje jen nepatrný zlomek dosud vyrobených zbraní.

Předání a zasílání výrobků

Kontakt

e-mail: templ@templ.net
kovárna: EU, ČR, Brno


TEMPL
repliky historických zbraní