unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Výroba - meč z Čelákovic

Finální fotografie naleznete zde: Meč (175).
Prezentaci z brněnské přednášky z listopadu 2019 naleznete zde: Replika honosného meče.

Koncem roku 2016 byl při čištění dna bývalého koryta řeky Labe nalezen unikátní meč z 10 -11. stol se severským stylem výzdoby rukojeti. Předmět byl prozkoumán ing. Jiřím Hoškem, PhD v laboratořích AÚ AVČR v Praze, následný konzervátorský zásah provedla Mgr. et Mgr. Estelle Ottenwelter. Bylo rozhodnuto vyrobit rekonstrukci původního vzhledu meče pro potřeby prezentace předmětu v Městském muzeu v Čelákovicích. Protože přesná konstrukce čepele meče není známa, byla pro repliku zvolena v daném období nejčastější skladba čepele s jádrem ze svářkového železa (dává čepeli houževnatost) a s ostřím ze svářkové oceli (dává jí tvrdost).

Na měkčí železné tělo byly navařeny obě ocelová ostří (obr. 6-7) a z tohoto předkovku byl vykován finální tvar čepele (obr. 8), který byl po hrubém opracování zakalen do vody.
Rukojeť meče byla ve shodě s originálem vyrobena jako masivní železná záštita a kovaná částečně dutá horní příčka. Hlavice, která na originálním meči chybí, byla vykována podle jedné z nejbližších analogií (Blistava, Ukrajina) z masivního železa s proseklou dutinou uprostřed (viz obr. 9) a s upevňovacími nýty pájenými mědí. Všechny tři části rukojeti byly hrubě opracovány pilníkem a napasovány na čepel (obr. 10).
Výzdoba rukojeti sestává z pletencového motivu, jehož základ z dohromady zkrouceného měděného a stříbrného drátu byl pravděpodobně do železné spodiny tauzován (technika, kdy vložka z ušlechtilého kovu je umístěna do pro tento účel vytvořeného otvoru, či drážky, a je kladívkem rozklepána, čímž dojde k jejímu mechanickému rozepření v otvoru – viz obr. 11), většina ostatních ploch byla pokryta dráty (měděným, mosazným a stříbrným) nakovanými přímo na zdrsněný povrch technikou tzv. plátování. Motiv dvou ptačích hlav a pletence na hlavici byl převzat z analogického meče z Ukrajinské Blistavy (obr. 12) Postupná tvorba výzdoby viz obr. 13-18.
Držadlo meče, které se u originálu kromě zpevňujících železných prstenců nezachovalo, bylo nepochybně vyrobeno z organických materiálů. U repliky bylo použito bukové dřevo obtažené řemínkem z hověziny, zpevněné z obou stran prstenci ze železa. Pochva originálu se rovněž nezachovala, ale podle dochovaných analogií víme, že v tomto období bývaly pochvy dřevěné vystlané vně i uvnitř textilem či kůží. Pochva repliky byla vyrobena z olšového dřeva, uvnitř vyložena vlněným plátnem a vně barvenou teletinou, její ústí potom bylo zpevněno zdobeným koženým obústkem. Na závěr byly součásti rukojeti (záštita, držadlo, horní příčka) navlečeny na trn čepele, který byl na horní příčce rozkován (obr. 19). Na horní příčku byla poté nasazena hlavice a připevněna rozkováním obou fixačních nýtů. Replika meče má celkovou délku 999mm a hmotnost 1950g, její výroba trvala 619 pracovních hodin, z toho 481 (78%) zabralo zdobení rukojeti, na které bylo spotřebováno kromě barevných kovů i 32,1g stříbra.
TEMPL
repliky historických zbraní