unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Výroba - meč z Kyjova

Finální fotografie naleznete zde: Ango (145).

Ango je typ vrhacího kopí oblíbený v pozdním starověku. Tento konkrétní kus byl vyroben pro Masarykovu univerzitu – Ústav antropologie pro plánované zkoumání příčin smrti neznámé královny (?) pohřbené kolem roku 500 A.D. v mohyle na kopci Žuráň u Brna, která byla pravděpodobně podobnou zbraní zavražděna.

sekání materiálu pro vložení ocelové části hrotu
sekání materiálu pro vložení ocelové části hrotu
vložení ocelová část hrotu
vložení ocelová část hrotu
svaření hrotu
svaření hrotu
sekání zpětných háčků
sekání zpětných háčků
kování těla anga
kování těla anga
dokončování těla anga
dokončování těla anga
čištění kovaného povrchu kartáčem
čištění kovaného povrchu kartáčem
TEMPL
repliky historických zbraní