unofficial page with news on Facebook unofficial page with news on Facebook

Kovárna - Přednášky

Plakát: Stopy Vikingů v českých zemích
úterý 12. listopad 2019, od 18 hod
Stopy Vikingů v českých zemích
předáška pro veřejnost
Mahenova knihovna Brno, Kobližná 4, Brno
Plakát: Honosný předvikingský meč ze švédského pohřebiště Valsgärde
středa 12. června 2019, od 18 hod
Honosný předvikingský meč ze švédského pohřebiště Valsgärde
předáška pro veřejnost
Archeologický ústav AV ČR Brno, Čechyňská 19, Brno
Plakát: Tajemství hlavní hrobky v mikulčické bazilice
středa 21. listopadu 2018, od 17 hod
Tajemství hlavní hrobky v mikulčické bazilice
předáška pro veřejnost
knihkupectví Academia, nám. Svobody 13, Brno
úterý 9. ledna 2017, od 17 hod
Vývoj evropského meče od 9. do 16. století a technologie jejich výroby
předáška pro veřejnost
Muzeum Komenského v Přerově, Korvínský dům, Horní náměstí 31/31, Přerov
úterý 7. listopadu 2017, od 18 hod
Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír
den otevřených dveří v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, dospělá veřejnost, studenti SŠ
Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, Brno
středa a čtvrtek 27. a 28. května 2015
Lept jako výzdobná technika
odborný seminář Výzdobné techniky kovů II., Technické Muzeum v Brně
Technické Muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno
úterý 28. dubna 2015
Možné historické techniky zvýrazňování damasku
odborný seminář Archeologia technica 34, Technické Muzeum v Brně
Technické Muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno
úterý 9. prosince 2014, od 12 hod
Průzkum a konzervace železného meče s fixací korozních produktů a organických fragmentů (měč z Kyjova)
odborný seminář Langobardská pohřebiště na Moravě, Technické Muzeum v Brně a Masarykovo muzeum v Hodoníně
Technické Muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno
středa 28. května 2014, od 14 hod
1. Svářkový damask: Historie, technologie, povrchové úpravy výrobků
2. Praktická ukázka povrchové úpravy moderních i historických damaskovaných předmětů v laboratoři MCK TMB
odborný seminář Výzdobné techniky kovů, Technické Muzeum v Brně a Komise konzervátorů-restaurátorů
Technické Muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno
pátek 21. června 2013, od 18 hod
Výroba repliky meče z Uherského Hradiště v kontextu dějin
přednáška pro veřejnost, Třetí noc příběhů - Příběh meče
Dům umění, Masarykovo nám 11, Znojmo
úterý 20. listopadu 2012, od 9 hod
Výroba repliky-rekonstrukce meče z Blatnice - forma průzkumu originálního předmětu
odborná konference, Ochrana mečů ve sbírkách
Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha
čtvrtek 8. listopadu 2012, od 12:30
Historické techniky výroby mečů z pohledu experimentální archeologie
přednáška určena pro studenty archeologie (vstup volný)
Brno, Masarykova univerzita, FF, ústav Archeologie, Arne Nováka 1/1, učebna C42
pondělí 11. června 2012, od 14 hod
poster: Kovářské černění, výzdobné techniky
odborný workshop, Povrchové úpravy železných kovů konference
Technické muzeum v Brně
pondělí 28. květen 2012, 12-13 hod
prezentace bakalářské práce: Rekonzervace honosného středověkého tesáku z Jihlavska
odborná konference, Muzea, památky a konzervace 2012
VŠCHT, Praha
úterý 20. března 2012, od 17 h do 18 h
Vývoj mečů od pravěku po novověk
přednáška pro veřejnost v rámci seriálu Pohřbená historie
Muzeum Boskovicka, Hradní 1, Boskovice
pondělí 28. květen 2012, 12-13 hod
prezentace bakalářské práce: Rekonzervace honosného středověkého tesáku z Jihlavska
odborná konference, Muzea, památky a konzervace 2012
VŠCHT, Praha
úterý 20. března 2012, od 17 h do 18 h
Vývoj mečů od pravěku po novověk
přednáška pro veřejnost v rámci seriálu Pohřbená historie
Muzeum Boskovicka, Hradní 1, Boskovice
pondělí 12. března 2012
Technologický vývoj dlouhých zbraňových čepelí v Evropě od pravěku do novověku
Rekonzervace honosného středověkého tesáku z Jihlavska
přednáška pro studenty
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, od 14h
čtvrtek 26. ledna 2012
Technologický vývoj železných mečových čepelí od pravěku do novověku
přednáška pro studenty s replikou meče
SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, Turnov
úterý 1. června 2011, od 8:30 - 9:10
Některé historické techniky zdobení kovů
odborná konference, Muzea, památky a konzervace 2011
Brno, Masarykova univerzita, PřF, ústav Chemie, Kampus Bohunice, Kamenice 5, posluchárna A11/205
neděle 6. března 2011, od 17:00
Vývoj kovořemeslných techonologií v Evropě prvního tisíciletí n.l. ve světle experimentální archeologie
veřejná přednáška
Brno, čajovna Starý dvůr, Mendlovo náměstí 11
neděle 10. říjen 2010, od 18hod
Abingdonský meč a jeho místo v anglosaském výtvarném umění raného středověku
veřejná přednáška s prezentací repliky in natura
Brno, čajovna Starý dvůr, Mendlovo náměstí 11
čtvrtek 2. prosinec 2010, od 15:40
Žákovský, P.-Bárta, P.-Hošek, J.: Dussacks with wide blades and presumable methods of their manufacturing
konference Weapons bring peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe
Wroclaw university-Institute of Archeology, ul. Szewska 48, Wroclaw-Poland
čtvrtek 4. listopad 2010, od 11:30
Vývoj kovořemeslných techonologií v Evropě prvního tisíciletí n.l. ve světle experimentální archeologie
přednáška určena pro studenty archeologie (vstup volný)
Brno, Masarykova univerzita, FF, ústav Archeologie, Arne Nováka 2-5, učebna C43
10. říjen 2010, od 18hod
Abingdonský meč a jeho místo v anglosaském výtvarném umění raného středověku
veřejná přednáška s prezentací repliky in natura
Brno, čajovna Starý dvůr, Mendlovo náměstí 11
25. březen 2010, od 15hod
Vývoj kovořemeslných techonologií v Evropě prvního tisíciletí n.l. ve světle experimentální archeologie
přednáška pro studenty antropologie
Brno, Masarykova univerzita, PřF, ústav Antropologie, Vinařská 5
14. únor 2010
Technologický vývoj meče v Evropě v období od začátku doby železné do vrcholného středověku
veřejná přednáška
video
Brno, čajovna Starý dvůr, Mendlovo náměstí 11
2. prosinec 2008
Vývoj technologie kovořemesel do středověku
přednáška pro studenty chemie oboru restaurování-konzervování
Brno, Masarykova univerzita, PřF, ústav Chemie, Kampus Bohunice, Kamenice 5, učebna A12/306
27. srpen 2008
Technologický vývoj mečových čepelí v Evropě od rané doby železné do vrcholného středověku
akce Pocta králi železnému a zlatému Přemyslu II. Otakarovi
panel Přemysl II. Otakar a jeho doba
Znojmo, redutní sál Znojemské besedy, Masarykovo nám. 22
14. březen 2008
Technologický vývoj meče v Evropě do vrcholného středověku
přednáška pro studenty archeologie
Brno, Masarykova univerzita, FF, ústav Archeologie, Arne Nováka 2-5
TEMPL
repliky historických zbraní